artykuł nr 1

Przedmiot działalności


OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO w Mińsku Mazowieckim specjalizuje się w szkoleniach operatorów maszyn i innych urządzeń technicznych przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 stycznia 2017r. poz. 134. Kontynuuje zadania OCSM Mińsk Mazowiecki od 1974 roku.

Oferowane przez nas usługi szkoleniowe skierowane są do pracowników, pracodawców, osób bezrobotnych kierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz innych osób zainteresowanych zdobyciem zawodu operatora.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00243/2015.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 - 10, co jest udokumentowane w Certyfikacie Systemu Zarządzania Jakością Nr PL-J- 1343/8/2020