artykuł nr 1

Tryb rozpatrywania wniosków


W sprawach skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-15.30.

Informacja o dniach i godzinach przyjęć podana jest do wiadomości  na tablicach ogłoszeń.