artykuł nr 1

Oferty pracy

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim poszukuje podwykonawców szkoleń (wykładowców i instruktorów), spełniających wymagania Procedury Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Oferty prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@osz-minskmazowiecki.ohp.pl. Szczegóły oraz bliższe informacje pod numerem telefonu: 25 758 34 66.

artykuł nr 2

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim poszukuje wykładowców oraz instruktorów do prowadzenia szkoleń dla operatorów maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych.

Wymagania stawiane wykładowcom:

  • wykształcenie wyższe techniczne
  • ukończony przynajmniej kurs pedagogiczny
  • doświadczenie zawodowe przy obsłudze bądź eksploatacji maszyn budowlanych i drogowych

Wymagania stawiane instruktorom:

  • wykształcenie minimum średnie
  • ukończony kurs pedagogiczny
  • uprawnienie na maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w najwyższej klasie uprawnień
  • doświadczenie przy obsłudze maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres m.piotrkowicz@osz-minskmazowiecki.ohp.pl

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor mgr inż. Marcin Piotrkowicz pod nr tel. 695-254-445