artykuł nr 1

Zamówienia wszczęte

 

W chwili obecnej Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim nie prowadzi żadnego postępowania.