artykuł nr 1

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego.