artykuł nr 1

Przetarg na dostawę oleju napędowego 2 ZP 2013

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.
Przedmiotem zamówienia była dostawa oleju napędowego.