artykuł nr 1

OSZ w Mińsku Mazowieckim prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zamówienia była dostawa oleju napędowego.

Postępowanie zostało unieważnione.

Dostępne kategorie:
maj 2014