artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze oferty nr 3/ZP/2022

Informujemy, że w postępowaniu nr 3/ZP/2022 wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę: "ARAN" Sp. z o.o. w Wyszkowie Sp. K.

ul. Serocka 39,  07-200 Wyszków

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 3/ZP/2022, którego przedmiotem jest: zakup oleju napędowego 2000L z dostawą i rozładunkiem (przepompowanie do zbiornika)- adres dostawy: Mińsk Mazowiecki, ul. Przemysłowa 13B.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyborze oferty nr 1/ZP/2022

Informujemy, że w postępowaniu nr 1/ZP/2022 wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Oferta złożona została przez firmę: "4-B" Przedsiębiorstwo Budowlane - Władysław Świder ul. Postępu 96 m D, 05-500 Nowa Wola

 

artykuł nr 4

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu nr 1/ZP/2022, którego przedmiotem jest Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w budynku Internatu OSZ Mińsk Mazowiecki.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o wyborze oferty nr 6/ZP/2021

Informujemy, że w postępowaniu nr 6/ZP/2021 wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Oferta złożona została przez firmę: MARO Mariusz Rosłoń Budy Przytockie 17 A

05-310 Kałuszyn