artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 4/ZP/2021, którego przedmiotem zamówienia jest kosztorys remontu, niezbędna dokumentacja remontowa oraz nadzór inwestorski dotyczący remontowanego internatu w obiekcie Ośrodka.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty nr 3/ZP/2021

Informujemy, że w postępowaniu nr 3/ZP/2021 wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Oferta złożona została przez firmę: Ebit Usługi Informatyczne Janusz Siudek ul. Piłsudskiego 33 lok. C, 05-300 Mińsk Mazowiecki

artykuł nr 3

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 3/ZP/2021, którego przedmiotem zamówienia jest: serwer do obsługi systemu informatycznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z dostawą do OSZ Mińsk Mazowiecki ul. Przemysłowa 13 B.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o wyborze oferty 2/ZP/2021

Informujemy, że w postepowaniu nr 2/ZP/2021 wpłynęło 5 ofert spełniających wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę:

Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp.k. ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska

artykuł nr 5

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 2/ZP/2021, których przedmiotem jest: zakup oleju napędowego 2400L z dostawą i rozładunkiem (przepompowanie do zbiornika).