artykuł nr 56

Ogłoszenie o wyborze oferty 5/ZP/2018

Informujemy, że w postępowaniu nr 5/ZP/2018 wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę OLGROS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 08-110 Siedlce, ul. St. Starzyńskiego 13

artykuł nr 57

Zaproszenie do składania ofert: Olej napędowy z dostawą 1000 l. 5/ZP/2018

obrazek
artykuł nr 58

Ogłoszenie o wyborze oferty 4/ZP/2018

Informujemy, że w postępowaniu nr 4/ZP/2018 wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę OLGROS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. St. Starzyńskiego 13, 08-110 Siedlce

artykuł nr 59

Zaproszenie do składania ofert: Olej napędowy z dostawą 1200 l. 4/ZP/2018

artykuł nr 60

Ogłoszenie o wyborze oferty 3/ZP/2018

Informujemy, że w postępowaniu nr 3/ZP/2018 wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę OLGROS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. St. Starzyńskiego 13, 08-110 Siedlce.