artykuł nr 11

Informujemy, że w postępowaniu nr 5/ZP/2020 wpłynęły trzy oferty spełniające wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Żar Arkadiusz Saczewski, ul. Sokołowska 159A, 08-110 Siedlce

artykuł nr 12

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 5/ZP/2020, których przedmiotem jest: Olej napędowy 2400 L z dostawą.

artykuł nr 13

Ogłoszenie o wyborze oferty 4/ZP/2020

Informujemy, że w postępowaniu nr 4/ZP/2020 wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę: ASM Bramy Ogrodzenia Artur Frydulski ul. Wyzwolenia 9, 05-091 Ząbki

artykuł nr 14

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Nr 4/ZP/2020, których przedmiotem jest: Wykonanie robót remontowych w budynku hali - garażu maszyn na poligonie ćwiczeń praktycznych przy ulicy Przemysłowej 13 B polegających na remoncie bram garażowych wraz z ich montażem.

artykuł nr 15

Informujemy, że postępowanie 3/ZP/2020 zostało unieważnione. Wpłynęła jedna oferta, która nie spełniła wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.