artykuł nr 16

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Nr 3/ZP/2020, których przedmiotem jest: Wykonanie robót remontowych w budynku hali - garażu maszyn na poligonie ćwiczeń praktycznych przy ulicy Przemysłowej 13 B polegających na remoncie bram garażowych wraz z ich montażem.

artykuł nr 17

Ogłoszenie o wyborze oferty 2/ZP/2020

Informujemy, że w postępowaniu nr 2/ZP/2020 wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi określone w zapytaniu ofertowym, firmy: HYLTREX Piotr Zientara Szymankowszczyzna 14 A, 05-304 Stanisławów

artykuł nr 18

Ogłoszenie o wyborze oferty 1/ZP/2020

Informujemy, że w postępowaniu nr 1/ZP/2020 wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Żar Arkadiusz Saczewski, ul. Sokołowska 159A, 08-110 Siedlce

artykuł nr 19

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 2/ZP/2020, których przedmiotem jest: "Remont komina w budynku OSZ Mińsk Mazowiecki ul. przemysłowa 13 B"

artykuł nr 20

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 1/ZP/2020, których przedmiotem jest: Olej napędowy 2400 L z dostawą