artykuł nr 21

Ogłoszenie o wyborze oferty nr 17/ZP/2019

Informujemy, że w postępowaniu nr 17/ZP/2019 wpłynęły cztery oferty spełniające wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę: DEKORAMA Salon firmowy: Warszawa ul. Lazurowa 69, 01-314 Warszawa

artykuł nr 22

Ogłoszenie o wyborze oferty nr 16/ZP/2019

Informujemy, że w postępowaniu 16/ZP/2019 wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi okreśłone w zapytaniu ofertowym, firmy: Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki

artykuł nr 23

Ogłoszenie o wyborze oferty 15/ZP/2019

Informujemy, że w postępowaniu nr 15/ZP/2019 wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę: ARTIFEX Krzysztof Lau Gołaczewy, ul. Piaski 58 A, 32-340 Wolbrom

artykuł nr 24

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 17/ZP/2019, których przedmiotem jest: Rolety (żaluzje) okienne z montażem do biur i sal wykładowych OSZ Mińsk Mazowiecki

obrazek
artykuł nr 25

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 16/ZP/2019, których przedmiotem jest: wykonanie robót remontowo -budowlanych polegających na remoncie uszkodzonych fragmentów nawierzchni dróg wewnętrznych i dojazdowych, umożliwiających odpływ wód opadowych do instalacji odwadniającej na Poligonie ćwiczeń praktycznych przy ulicy Przemysłowej 13 B

obrazek