artykuł nr 26

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 15/ZP/2019, w których przedmiotem jest: Wykonanie robót remontowych w budynku hali - garażu maszyn na Poligonie ćwiczeń praktycznych przy ulicy Przemysłowej 13 B, polegających na remoncie bram garażowych wraz z ich montażem.

obrazek
artykuł nr 27

Informujemy, że w postępowaniu nr 14/ZP/2019 wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę: AFOCOPY BIUROSERWIS ul. Spółdzielcza 25 a, 05-300 Mińsk Mazowiecki

artykuł nr 28

Informujemy, że postępowanie nr 12/ZP/2019 zostało unieważnione. Brak ofert.

artykuł nr 29

Ogłoszenie o wyborze oferty 13/ZP/2019

Informujemy, że w postępowaniu nr 13/ZP/2019 wpłynęły 3 oferty spełniające wymogi okreśłone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski ul. Sokołowska 159 A, 08-110 Siedlce

artykuł nr 30

Zaproszenie do składania ofert, których przedmiotem jest: Urządzenie wielofunkcyjne biurowe 14/ZP/2019

obrazek