artykuł nr 31

Informujemy, że postępowanie nr 12/ZP/2019 zostało unieważnione. Brak ofert.

artykuł nr 32

Ogłoszenie o wyborze oferty 13/ZP/2019

Informujemy, że w postępowaniu nr 13/ZP/2019 wpłynęły 3 oferty spełniające wymogi okreśłone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski ul. Sokołowska 159 A, 08-110 Siedlce

artykuł nr 33

Zaproszenie do składania ofert, których przedmiotem jest: Urządzenie wielofunkcyjne biurowe 14/ZP/2019

obrazek
artykuł nr 34

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 13/ZP/2019, których przedmiotem jest zakup: Olej napędowy zimowy z dostawą - 2400L.

obrazek
artykuł nr 35

Zapytanie ofertowe 12/ZP/2019 Zaproszenie do składania ofert