artykuł nr 46

Zaproszenie do składania ofert: Olej napędowy z dostawą-2400 l. 5/ZP/2019

obrazek
artykuł nr 47

Zapytanie ofertowe 4/ZP/2019Zaproszenie do składania ofert Remont korytarza, łazienki i kuchni w internacie Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim

obrazek
artykuł nr 48

Ogłoszenie o wyborze oferty 3/ZP/2019

Informujemy, że w postępowaniu nr 3/ZP/2019 wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi okreslone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę System. Archiwizacja dokumentów. 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11

artykuł nr 49

Zaproszenie do składania ofert: uporządkowanie dokumentacji (akt) oraz kompleksowej archiwizacji dokumentów w siedzibie OSZ w Mińsku MazowieckimZapytanie ofertowe 3/ZP/2019

obrazek
Załączniki:
Zapytanie ofertowe 3/ZP/2019 MB
artykuł nr 50

Ogłoszenie o wyborze oferty 2/ZP/2019

 Informujemy, że w postępowaniu nr 2/ZP/2019 wpłynęło 5 ofert spełniających wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta zlożona została przez firmę Broda- Trans  Elżbieta Broda              ul. Gzichowska 102c, 42-500 Będzin.