artykuł nr 1

unieważnienie zamówienia publicznego

 OSZ w Mińsku Mazowieckim informuje o uniewaznieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przeprowadzenie  kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych