artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr BZP/TED/2/ZP/2022

artykuł nr 2

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr: BZP/TED/2/ZP/2022

Dyrektor OSZ w Mińsku Mazowieckim (zamawiający) informuje, że na realizację zadania: "Remont Internatu Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki" przeznaczył 650.000 zł ( sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 

W powyższym postępowaniu wpłynęły trzy oferty:

Firma Remontowo-Budowlana KOT 08-460 Sobolew, ul. Kościuszki 28 na kwotę 649,582,99 zł (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

PU REMAX Jacek Zwierz 05-332 Siennica, Dłużew 35 A na kwotę 690,173,89 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy),

Facit Usługi Budowlano-Remontowe  26-432 Wieniawa, ul. Kochanowskiego 171 na kwotę 798,675,14 zł (siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych czternaście groszy ).

 

 

 

artykuł nr 3

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim: "Remont Internatu Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki". Nr postępowania: BZP/TED/2/ZP/2022

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 6/ZP/2020

Dyrektor Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym 6/ZP/2020

Załączniki:
Zawiadomienie pdf 96 KB
artykuł nr 5

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu 6/ZP/2020

Dyrektor OSZ w Mińsku Mazowieckim (zamawiający) informuje, że na realizację zadania :

"Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego poprzez wykonanie otwartego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych wraz z kompletną instalacją o pojemności 462 m 3 oraz z placem manewrowym wraz z drogą pożarową, miejscami postojowymi, dojściami i trzema stanowiskami do czerpania wody oraz instalacją wodociągową oraz instalacją kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych" przeznaczył kwotę 190.000zł (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

W powyższym postępowaniu wpłynęła jedna oferta z firmy HYLTREX Piotr Zientara, Szymankowszczyzna 14A, 05-304 Stanisławów na kwotę 187.513.50zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy).