artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 6/ZP/2020

Dyrektor Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym 6/ZP/2020

Załączniki:
Zawiadomienie pdf 96 KB
artykuł nr 2

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu 6/ZP/2020

Dyrektor OSZ w Mińsku Mazowieckim (zamawiający) informuje, że na realizację zadania :

"Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego poprzez wykonanie otwartego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych wraz z kompletną instalacją o pojemności 462 m 3 oraz z placem manewrowym wraz z drogą pożarową, miejscami postojowymi, dojściami i trzema stanowiskami do czerpania wody oraz instalacją wodociągową oraz instalacją kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych" przeznaczył kwotę 190.000zł (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

W powyższym postępowaniu wpłynęła jedna oferta z firmy HYLTREX Piotr Zientara, Szymankowszczyzna 14A, 05-304 Stanisławów na kwotę 187.513.50zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy).

artykuł nr 3

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim: "Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego poprzez wykonanie otwartego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych wraz z kompletną instalacją o pojemności 462 m 3 oraz z placem manewrowym wraz z drogą pożarową, miejscami postojowymi, dojściami i trzema stanowiskami do czerpania wody oraz instalacją wodociągową oraz instalacją kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych".