artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 16/ZP/2019, których przedmiotem jest: wykonanie robót remontowo -budowlanych polegających na remoncie uszkodzonych fragmentów nawierzchni dróg wewnętrznych i dojazdowych, umożliwiających odpływ wód opadowych do instalacji odwadniającej na Poligonie ćwiczeń praktycznych przy ulicy Przemysłowej 13 B

obrazek