artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze oferty 1/ZP/2020

Informujemy, że w postępowaniu nr 1/ZP/2020 wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Żar Arkadiusz Saczewski, ul. Sokołowska 159A, 08-110 Siedlce