artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze oferty 4/ZP/2020

Informujemy, że w postępowaniu nr 4/ZP/2020 wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę: ASM Bramy Ogrodzenia Artur Frydulski ul. Wyzwolenia 9, 05-091 Ząbki