artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 5/ZP/2020, których przedmiotem jest: Olej napędowy 2400 L z dostawą.