artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 1/ZP/2021, których przedmiotem jest: zakup 2000l oleju napędowego zimowego wraz z dostawą.