artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze oferty 1/ZP/2021

Informujemy, że w postępowaniu nr 1/ZP/2021 wpłynęło 5 ofert spełniających wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę:

"ARAN" Sp. z o.o. w Wyszkowie Sp. K. ul. Serocka 39, 07-200 Wyszków