artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze oferty 2/ZP/2018

Informujemy, że w postępowaniu nr 2/ZP/2018 wpłynęło 9 ofert spełniających wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę: "ADI" Krzysztof Dwórznik ul. Wrzosowa 16, 11-036 Sząbruk