artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze oferty 2/ZP/2019

 Informujemy, że w postępowaniu nr 2/ZP/2019 wpłynęło 5 ofert spełniających wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta zlożona została przez firmę Broda- Trans  Elżbieta Broda              ul. Gzichowska 102c, 42-500 Będzin.