artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 7/ZP/2020, których przedmiotem jest: Remont rozdzielnicy głównej elektrycznej w obiekcie OSZ Mińsk Mazowiecki ul. Przemysłowa 13 B