artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze oferty 8/ZP/2020

Informujemy, że w postępowaniu nr 8/ZP/2020 wpłynęły cztery oferty spełniające wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę:

ZALA K. Laskowski Spółka Jawna,  ul. Nadrzeczna 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki