artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze oferty 9/ZP/2020

Informujemy, że w postępowaniu nr 9/ZP/2020 wpłynęło 8 ofert spełniających wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę:

SOBIANEK Sp. z o.o. ul. Polna 70, 21-200 Parczew