artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 2/ZP/2021, których przedmiotem jest: zakup oleju napędowego 2400L z dostawą i rozładunkiem (przepompowanie do zbiornika).