artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze oferty 2/ZP/2021

Informujemy, że w postepowaniu nr 2/ZP/2021 wpłynęło 5 ofert spełniających wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę:

Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp.k. ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska