artykuł nr 1

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu 6/ZP/2020

Dyrektor OSZ w Mińsku Mazowieckim (zamawiający) informuje, że na realizację zadania :

"Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego poprzez wykonanie otwartego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych wraz z kompletną instalacją o pojemności 462 m 3 oraz z placem manewrowym wraz z drogą pożarową, miejscami postojowymi, dojściami i trzema stanowiskami do czerpania wody oraz instalacją wodociągową oraz instalacją kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych" przeznaczył kwotę 190.000zł (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

W powyższym postępowaniu wpłynęła jedna oferta z firmy HYLTREX Piotr Zientara, Szymankowszczyzna 14A, 05-304 Stanisławów na kwotę 187.513.50zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy).