artykuł nr 1

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim: "Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego poprzez wykonanie otwartego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych wraz z kompletną instalacją o pojemności 462 m 3 oraz z placem manewrowym wraz z drogą pożarową, miejscami postojowymi, dojściami i trzema stanowiskami do czerpania wody oraz instalacją wodociągową oraz instalacją kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych".