artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 6/ZP/2020

Dyrektor Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym 6/ZP/2020

Załączniki:
Zawiadomienie pdf96 KB