Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Kontrola zarządcza

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej OSZ w Mińsku Mazowieckim za rok 2020

Utworzony: 2021-10-13 | Zmodyfikowany: 2021-10-13 09:18

2. Zapytania ofertowe

Ogłoszenie o wyborze oferty 2/ZP/2021

Informujemy, że w postepowaniu nr 2/ZP/2021 wpłynęło 5 ofert spełniających wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę: Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp.k. ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska

Utworzony: 2021-06-15 | Zmodyfikowany: 2021-06-15 09:32

3. Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 2/ZP/2021, których przedmiotem jest: z...

Utworzony: 2021-06-01 | Zmodyfikowany: 2021-06-01 09:14

4. Rok 2020

Bilans jednostki budżetowej - 2020 rok

W załączniku Bilans Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim za rok 2020

Utworzony: 2021-05-07 | Zmodyfikowany: 2021-05-07 11:34

5. Majątek

Majątek

Majątek skarbu Państwa, którym dysponuje Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim - stan na dzień 31.12.2020 r. w cenie nabycia PLN 1 Grunty 365 763,29 2 Budynki i lokale 1 204 756,30 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny 2 928 041,52 4 Środki transportu 389 940,59 5 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 200 706,47 6 Pozostałe środki trwałe 374 466,80 7 Wartości niematerialne i prawne 25 342,47

Utworzony: 2019-04-09 | Zmodyfikowany: 2021-05-07 10:32

6. Zapytania ofertowe

Ogłoszenie o wyborze oferty 1/ZP/2021

Informujemy, że w postępowaniu nr 1/ZP/2021 wpłynęło 5 ofert spełniających wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę: "ARAN" Sp. z o.o. w Wyszkowie Sp. K. ul. Serocka 39, 07-200 Wyszków

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 08:47

7. Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 1/ZP/2021, których przedmiotem jest: z...

Utworzony: 2021-02-15 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 14:16

8. Zapytania ofertowe

Ogłoszenie o wyborze oferty 9/ZP/2020

Informujemy, że w postępowaniu nr 9/ZP/2020 wpłynęło 8 ofert spełniających wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę: SOBIANEK Sp. z o.o. ul. Polna 70, 21-200 Parczew

Utworzony: 2020-12-22 | Zmodyfikowany: 2020-12-22 11:47

9. Zapytania ofertowe

Ogłoszenie o wyborze oferty 8/ZP/2020

Informujemy, że w postępowaniu nr 8/ZP/2020 wpłynęły cztery oferty spełniające wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę: ZALA K. Laskowski Spółka Jawna, ul. Nadrzeczna 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Utworzony: 2020-12-17 | Zmodyfikowany: 2020-12-17 10:44

10. Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 9/ZP/2020, których przedmiotem jest: E...

Utworzony: 2020-12-16 | Zmodyfikowany: 2020-12-16 10:09

11. Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 8/ZP/2020, których przedmiotem jest: Z...

Utworzony: 2020-12-09 | Zmodyfikowany: 2020-12-09 14:22

12. Zapytania ofertowe

Ogłoszenie o wyborze oferty 7/ZP/2020

Informujemy, że w postępowaniu nr 7/ZP/2020 wpłynęły trzy oferty spełniające wymogi określone z zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta złożona została przez firmę: "ELEMI" INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Michał Jednorowski Jasienica, ul. Lawendowa 7, 05-240 Tłuszcz

Utworzony: 2020-12-09 | Zmodyfikowany: 2020-12-09 13:27

13. Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 7/ZP/2020, których przedmiotem jest: R...

Utworzony: 2020-12-02 | Zmodyfikowany: 2020-12-02 14:12

14. Przetargi

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu 6/ZP/2020

Dyrektor OSZ w Mińsku Mazowieckim (zamawiający) informuje, że na realizację zadania : "Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego poprzez wykonanie otwartego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych wraz z kompletną instalacją o pojemności 462 m 3 oraz z placem manewrowym wraz z drogą pożarową, miejscami postojowymi, dojściami i trzema stanowiskami do czerpania wody oraz instalacją wodociągową oraz instalacją kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych" przez...

Utworzony: 2020-10-14 | Zmodyfikowany: 2020-10-22 08:36

15. Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 6/ZP/2020

Dyrektor Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym 6/ZP/2020

Utworzony: 2020-10-20 | Zmodyfikowany: 2020-10-20 15:17

16. Zapytania ofertowe

Informujemy, że w postępowaniu nr 5/ZP/2020 wpłynęły trzy oferty spełniające wymogi ...

Utworzony: 2020-10-05 | Zmodyfikowany: 2020-10-05 15:00

17. Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO w Mińsku Mazowieckim specjalizuje się w szkoleniach operatorów maszyn i innych urządzeń technicznych przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 stycznia 2017r. poz. 134. Kontynuuje zadania OCSM Mińsk Mazowiecki od 1974 roku. Oferowane przez nas usługi szkoleniowe skierowane są do pracowników, pracodawców, osób bezrobotnych kierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz innych osób za...

Utworzony: 2012-03-20 | Zmodyfikowany: 2020-09-30 12:44

18. Przetargi

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim: "Rozbudowa budynku administr...

Utworzony: 2020-09-30 | Zmodyfikowany: 2020-09-30 12:25

19. Dane adresowe

Dane teleadresowe

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. (025) 758-34-66 NIP: 822-232-75-04 REGON: 142744957 Rejestr Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00030/2011 Nr konta: 64 1010 1010 0139 0922 3100 0000 e-mail: sekretariat@osz-minskmazowiecki.ohp.pl strona: www.ocsm.pl Dyrektor mgr inż. Marcin Piotrkowicz

Utworzony: 2012-03-19 | Zmodyfikowany: 2020-09-29 10:00

20. Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 5/ZP/2020, których przedmiotem jest: O...

Utworzony: 2020-09-23 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 10:19